ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง การประกาศรายวิชาที่เปิดสอนภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2565