ประกาศวิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครู(อัตราจ้าง)